De Eikenhof in het kort

De Eikenhof in het kort

De Eikenhof is een zorgboerderij binnen Trajectum Hoeve Boschoord waar wonen en werken gecombineerd worden. Dit betekent dat de arbeidstherapeuten één nauw samenwerkend team vormen met de socio-therapeuten. De Eikenhof is een springplank naar een andere manier van wonen, werken en leven. Er worden voorwaarden geschapen waardoor de cliënten de mogelijkheid krijgen om belangrijke vaardigheden te oefenen. Denk aan het dragen van verantwoordelijkheid, om hulp vragen, samenwerken, assertief worden ,een werkritme krijgen en een hobby ontwikkelen.

De Eikenhof is een gemengd agrarisch bedrijf met 17,5 hectare grond. Op het bedrijf worden schapen, kippen, geiten, varkens, wilde zwijnen en runderen gehouden. Naast de Lakenvelder, waar we een erkend fokbedrijf voor zijn, houden we Groninger Blaarkoppen en Brandrode runderen. Het land wordt gebruikt voor beweiding en het winnen van kuil, hooi en gras voor grasbrokken. Daarnaast telen we aardappelen en haver. Op het erf is een moestuin en een siertuin aanwezig. De Eikenhof is geen kinderboerderij, maar een serieus agrarisch bedrijf.

In onze boerderijwinkel verkopen we de producten van het land, zoals eieren, groenten en aardappelen. Maar ook cadeautjes, ijs, zuivel, en anderen boerenproducten.
 

Cliënten op de boerderij
Op de Eikenhof wonen en werken cliënten. Naast de woongroep die ruimte biedt aan zes cliënten zijn er vier appartementen waarin cliënten iets zelfstandiger wonen. Enkelen van hen wonen en werken op de boerderij, begeleid door één team van verschillende therapeuten. Anderen wonen op de boerderij en besteden daar hun vrije tijd, maar werken (gedeeltelijk) ergens anders. Dit kan een stage zijn in een ander bedrijf, maar ook heel ander werk binnen Hoeve Boschoord.
Ook is het mogelijk elders op Hoeve Boschoord te wonen en op de boerderij te werken.Werkzaamheden op de boerderij. Dagelijkse routine, variatie en veel verschillende soorten werk. Daarin zit de kracht van een zorgboerderij. Waar het werk zorgt voor een dagelijks terugkerende routine, zorgen de seizoenen voor variatie. Zowel bij het verzorgen van het vee als op het land en in de moestuin.

De werkzaamheden op een boerderij zijn heel divers. Denk aan het voeren van de dieren en het uitmesten en schoonhouden van de stallen
Op het land wordt geoogst en gehooid. De moestuin moet gespit en beplant. De groenten gerooid en verkocht. Er wordt gemaaid, geschoffeld en gesnoeid in de siertuin.
En natuurlijk zijn er onderhoudwerkzaamheden aan afrasteringen, gereedschap en machines. En is er schuur- en schilderwerk te doen.

Door te helpen bij bovenstaande werkzaamheden en door speciaal ontworpen leertrajecten kunnen de cliënten zich bekwamen in allerlei aspecten van het boerenbedrijf.